J. Strauss, "Zemsta nietoperza", aria Adeli, III akt
design MIMO.PL